ТОО "Журавлёвка-1", с.Журавлёвка | ТОО "AZAM-KC"

ТОО "Журавлёвка-1", с.Журавлёвка

Акмолинская область,
Буландынский район,
село Журавлёвка